Drugi prijavni rok za vpis je odprt od 25. avgusta do 31. avgusta 2023

Ekonomist

Inženirske vede

Medijska produkcija

Računalniške vede

Prijavo za vpis v drugem prijavnem roku je potrebno izpolniti in posredovati Višješolski prijavni službi.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 25. avgusta do 31. avgusta 2023 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje

ali

2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si
Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2023.

ter en izvod poslati še na naslov Višje strokovne šole Academia Maribor, Glavni trg 17B, SI-2000 Maribor ali po e-pošti na info@academia.si

Spletni informativni dan – četrtek, 24. avgusta 2023 ob 17. uri

  • četrtek, 24. avgust 2023 ob 17. uri – PRIJAVA

Na informativnem dnevu vam bodo sodelavci Višje strokovne šole Academia Maribor predstavili:

  • značilnosti študijskih programov Academie,
  • vpisne pogoje,
  • potek študija na Academii,
  • možnosti zaposlitve in napredovanja po dokončanju študija,
  • možnosti štipendiranja in financiranja študija.

Za Vas smo dodatno na na voljo za individualna svetovanja vsak delavnik med 9. in 18. uro po telefonu na 02 228 35 35 ter osebno na šoli – Academia, Glavni trg 17B, 2000 Maribor.

Medijska produckija: Preizkus nadarjenosti za prijavljene v drugem roku in na še prosta mesta – torek, 12. september 2023

V skladu s predpisanim vpisnim postopkom, Vas obveščamo, da ste kandidatke in kandidati drugega prijavnega roka ter tisti na še prosta vpisna mesta vabljeni na preizkus posebne nadarjenosti.

Svojo nadarjenost boste dokazovali na enem izbranem področju (fotografija ali spletna produkcija ali grafično oblikovanje ali video produkcija ali avdio produkcija ali 3D animacije). Svetujemo vam, da izberete področje, ki bo hkrati tudi vaš izbirni modul v programu po vpisu in s tem izkažete vaše zanimanje.

Navodila in podrobne informacije najdete na tej povezavi.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X