Gostujoče predavanje: Vodja vzdrževanja Pohorske vzpenjače Miha Ajster

Strojništvo

V okviru predmeta Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov študijskega programa Strojništvo smo gostili g. Miho Ajstera, vodjo vzdrževanja na Pohorski vzpenjači, ki je prav tako naš diplomant programa Strojništva, ki je na državnem tekmovanju v okviru 29. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije s svojim diplomskim delom zasedel 1. mesto!


Na gostujočem predavanju je g Ajster v uvodu predstavil naloge vzdrževalca, pomembnost upoštevanja zakonodaje ter varnostnih standardov za varno uporabo žičnic oz. vzpenjač, poudaril je tudi razliko med znanjem in izkušnjami upravljalcev ter kako pomembna je povezava med temi za zanesljivo ter varno upravljanje ter tudi uporabo. Kot pravi, je največkrat vzrok za nesrečo malomarnost upravljavcev, redkokdaj se zgodi nesreča, ker bi zatajil material naprave.

Najpogosteje je za nesrečo odgovorno osebje upravljavca zaradi nepoznavanja navodil za uporabo naprave, neizvajanja rednih dnevnih kontrol naprave, slabo usposobljenega osebje za nadzor potnikov na žičniških napravah in podobno. Študentom je predstavil tudi slikovno gradivo poškodb opreme ter nesreč zaradi vremenskih razmer ter človeške napake, kjer ponovno poudarja, da je usposabljanje osebja ključnega pomena, saj so delavci prvi na napravi, ko pride do težav in skušajo preprečiti katastrofo.

 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X