Kadrovski menedžment novi usmeritveni modul na Višji strokovni šoli Academia

Kadrovski menedžment (HND) in Komercialist (VSŠ)

Strokovnjaki za kadrovski menedžment

Junija 2023 se je število delovno aktivnih povečalo že peti mesec zapored in s tem doseglo novo najvišjo vrednost, odkar te podatke spremlja Statistični urad Republike Slovenije.

Zaradi demografskih trendov in priseljevanja postaja upravljanje človeških virov ključno za uspešnost gospodarstva in javnega sektorja. Učinkovito upravljanje zaposlenih, njihovo motivacijo, razvoj, izobraževanje in zadržanje postaja ključnega pomena za uspeh vsake organizacije.

Zaradi sprememb v delovnih okoljih, zakonodaje in družbenih trendih vse več organizacij potrebuje usposobljene kadrovske strokovnjake, ki lahko naslavljajo te izzive.

Na Academii, višji strokovni šoli v študijskem letu 2023/2024 v programu Ekonomist dodajmo nov usmeritveni modul Kadrovski menedžment (HND) & Komercialist (VSŠ).

Študentje bodo tako poleg obstoječega modula Komercialist v javnoveljavnem višješolskem programu R Slovenije vzporedno opravili še vsebine kadrovskega menedžmenta v britanskem Higher National Diploma programu Business in Human Resource Management in s tem pridobili dvojno diplomo, višješolsko diplomo R Slovenije in higher national diplomo Velike Britanije.

Študentje bodo v novem usmeritvenem modulu razvili sledeče kompetence in znanja za opravljanje dela:

  • Izvajanje postopkov zaposlovanja, vključno z definiranjem opisov delovnih mest, izvajanje selekcijskih postopkov in intervjujev.
  • Upravljanje človeških virov, vključno z zaposlovanjem, reševanjem sporov, odsotnostjo, upokojevanjem in odpuščanjem.
  • Upravljanje talentov in nasledstva.
  • Usklajevanje potreb po kadrih s poslovnimi cilji organizacij.
  • Razvijanje in implementacija celovite HR strategije za doseganje trajnostne rasti organizacij.
  • Strateško načrtovanje človeških virov.

Vse informacije o programu je na voljo TUKAJ.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X