Oblikovanje celostne grafične podobe in medijska izvedba RIS Dvorec Rakičan

Grafično oblikovanje

Študentke in študenti programa Medijska produkcija so se v sklopu vaj predmeta Projektno delo v grafičnem oblikovanju udeležili strokovne ekskurzije na Raziskovalno-izobraževalni center Dvorec Rakičan.

Raziskovalno-izobraževalni center Dvorec Rakičan je javna regionalna organizacija iz Rakičana v Sloveniji, ki jo je ustanovila Mestna občina Murska Sobota, soustanovila pa jo je Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Raziskovalno izobraževalno središče deluje na področju raziskav, izobraževanja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja.

V sklopu modula Projektno delo v grafičnem oblikovanju, so študenti in študentke izvedli oblikovanje celostne grafične podobe Raziskovalno izobraževalnega središča, urejali medijske komunikacije za spletno mesto, okrepili pojavnost RIS-a na družbenih medijih, in implementirali CGP v prostore Graščine Rakičan; v kavarno, hotel, konjušnico, izobraževalne in konferenčne prostore.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X