Ravnateljica Academie mag. Vida Perko prejemnica nagrade za izjemne dosežke na področju višjega strokovnega izobraževanja

V sredo, 9. novembra 2022, je na Gospodarski zbornici Slovenije v Ljubljani potekal 1. nacionalni posvet o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja v organizaciji Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije. V okviru posveta, ki so se ga udeležili predstavniki MIZŠ, gospodarstva, CPI, GZS, OZS, ravnatelji in direktorji večine slovenskih VSŠ, ŠOS ter ostali vabljeni gosti, so bile podeljene tudi nagrade Skupnosti VSŠ za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja.

Med šestimi dobitniki nagrade za izjemno delo na področju višjega strokovnega izobraževanja je tudi ravnateljica Academie mag. Vida Perko.

Ravnateljica mag. Vida Perko je uspešno in odgovorno vodi pedagoški proces na Višji strokovni šoli Academia Maribor. Na podlagi uspešnega vodenja, predvsem izvedbe britanskih programov Higher National Diplome, ki zahtevajo najvišje standarde kakovosti doseganja učnih izidov študentk in študentov, je Academia v letu 2020 prejela nagrado BTEC Silver Award in s tem postala 2. najboljša strokovna šola med 784 šolami iz 60-ih držav sveta.

Strokovna žirija je prepoznala primere dobrih praks in prednosti Academie v:

˝Tesni povezavi z regionalnim gospodarstvom in prilagojeno izvedbo zaposlenim, visokokakovostnih predavateljih, ki so hkrati aktivni strokovnjaki v gospodarstvu, v šestmesečnem praktičnem izobraževanju v regionalnih in mednarodnih podjetjih, odličnih materialnih pogojih šole, v visokokakovostnih izdelkih študentov ter v močni zavezanosti zaposlenih za uspešnost študentov med in po študiju.˝

Zaradi službene odsotnosti mag. Vide Perko v tujini je nagrado v njenem imenu na nacionalnem posvetu prevzel poslovni direktor šole Žan Dapčevič.

 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X