Štipendije za študij v programih VSŠ Academia 2016/2017

Štipendijski sklad Academia 2za1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2016/2017 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program. Ugodnost ne velja pri vpisu v VSŠ Plus Program.

Štipendije R Slovenije

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE 

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev roka (ali javnega poziva) za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni več. Zakon določa, da državna štipendija upravičencu – državljanu RS – pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Če se želi štipendist prepisati v drug izobraževalni program, je dolžan prej pridobiti pisno soglasje centra za socialno delo.

Polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Tudi mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika. Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo tudi starši oziroma zakoniti zastopniki na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom.

Vlogo je treba oddati pri pristojnem centru za socialno delo.

 • vloge
 • poenostavljena elektronska vloga – z veljavnim digitalnim potrdilom lahko za državno štipendijo oddate poenostavljeno e-vlogo (prek portala e-uprava), če pri tem ne zaprošate tudi za zahtevnejše pravice, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje – za navedene pravice je treba vložiti običajno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 • obrazec za akreditacijo programov

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Vloge se oddajajo pri Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije v skladu z javnim pozivom.

 • na spletni strani sklada v poglavju Zoisove štipendije, kjer najdete tudi odgovore na pogosta vprašanja o Zoisovih štipendijah
 • e-naslov: Zoisi(at)sklad-kadri.si
 • telefon: 01 434 10 83, 01 434 10 81
 • osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur vsak delovnik med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro.

Občinske štipendije

Občinske štipendije veljajo ponavadi za vse študijske programe VSŠ Academia:

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije na voljo za program Strojništvo Višje strokovne šole Academia

 1. Iskra, d.d. , Stegne 21, 1000 Ljubljana,
  Vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo, Potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih
  Kontakt za dodatne informacije: Romana Martinjak
  Opombe: Prednost imajo študentje višjih letnikov. Štipendija se razpisuje za PE Stikala, ki ima sedež v Kranju
 2. Hidria Rotomatika, Spodnja Kanomlja 23, Spodnja Idrija
 3. DS SMITH d.o.o. Partizanska cesta 7, 1381 Rakek
  Kontakt za dodatne informacije: 05/721 22 32, tadeja@rra-zk.si
 4. Ydria motors d.o.o., Podskrajnik 16, 1380 Cerknica
  Kontakt za dodatne informacije: 05/721 22 32
 5. HERMI, D.O.O., TRNOVELJSKA CESTA 15
  Kontakt za dodatne informacije: MANJA RAJH , RACUNOVODSTVO@HERMI.SI
 6. Startus skupina d.o.o.,
  Kontakt za dodatne informacije: 041366116 , klara@startus.eu

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X