Predavatelji Academie na strokovnem usposabljanju v Valencii

V okviru Erasmus+ razvojnega projekta so se predavatelji mag. Dušan Vrban, mag. Melita Ulbl in predavateljica Lucija Klampfer udeležili strokovnega usposabljanja v Valencii v Španiji. Predavatelji so spoznali primere dobrih praks na področju vključevanja študentov s posebnimi potrebami v študijski proces.

 

Sredozemsko mesto, ravno dovolj blizu afriški celini, da se že tisočletja srečuje z vplivi raznolikih kultur in osebnosti. Najbrž je to bil vzrok, da so organizirali delavnice na tematiko inkluzije.

Gostitelji so nas že ob sprejemu navdušili s sproščenostjo, ko so nas, udeležence iz Hrvaške, Italije, Romunije in Slovenije z regionalnim vlakom popeljali v dobro uro oddaljeno Gandio. 

Tam smo obiskali srednjo šolo [Instituto De Educacion Secundaria Maria Enriquez ime ], kjer so izziv premika iz integracije v inkluzijo sprejeli in izvedli na različne načine.

Vlada regije je namreč inkluzijo v izobraževanju razglasila za pravico. Fokus izobraževalnega procesa se mora premakniti iz omejitev učencev na odstranitev ovire v učnem kontekstu ali procesu.

Vključevanje celotne skupnosti je ključ do uspeha.

Plastično je bila pojasnjena je bila razlika med integracijo in inkluzijo, ki se osredotoča na raznolikost, sposobnosti, učne ovire, inkluziven odnos v izobraževalnih programih in naravnanost procesa na posameznika.

S programom mentorstva, ko starejši dijaki pomagajo tistim, ki šele pridejo na šolo, so koncept inkluzije še razširili. Prav v skupini prvošolcev so namreč zaznali veliko ovir za učne procese, ki so posledica strahu, sramežljivosti ali drugih izzivov. Še posebej, kadar so to pripadniki manjšin ali migrantov, ki jim jezik predstavlja oviro za uspešno učenje. Svoje dojemanje takšnega pristopa so predstavili tudi učenci, ki so se v preteklosti znašli v obeh vlogah.

Kratek obisk Gandie je dodatno poudaril zaznan odnos šolskega osebja do inkluzije, saj se je v kulturni prepletenosti mesta odsevalo sprejemanje drugačnosti in življenje v sožitju različnosti.

Obisk srednje šole S. J. LLopis Mari v turističnem mestu Cullera naslednji dan je izpostavil razlike v razmišljanjih o inkluziji med državami, regijami in šolskimi sistemi. Razprava med udeleženci je zašla v vprašanja podpore, ki jih posamezna država ponuja šolam in učiteljem.

Obisk Valencie se je vsak dan zaključil z atraktivnim kulinaričnim programom, v katerem so nas gostitelji razvajali s poučnimi vsebinami na tematiko priprave hrane ter tako spodbujali medsebojne razprave.

Številne ideje, argumente in rešitve smo premlevali na poti in predvsem sklenili, da je inkluzija proces, ki zahteva premislek pri vsakem članu skupnosti. Hkrati ponuja boljšo prihodnost za celotno družbo, saj lahko principe inkluzije uporabimo v vsakem segmentu družbenega življenja in izkoristimo sposobnosti posameznika za skupne cilje.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X