SmartSkills 4.0: Povečanje inovacij v poslovnem inženiringu ter izobraževanju skozi trajnostno učenje

V času od 8. do 12. maja 2023 je potekal dogodek “Short-term Joint Staff Training“, ki je bil namenjen inovacijam v poslovnem inženiringu ter izobraževanju skozi trajnostno učenje. Dogodek je bil organiziran v okviru projekta in se je odvijal na Panepistiomio Dytikis Attikis – Univerzi v zahodni Attici v Atenah, Grčija.

Prvi dan dogodka, 8. maja 2023, je bil namenjen utrjevanju izobraževanja in usposabljanja za “Business 4.0”. Udeleženci so se registrirali in pripravili na začetek dogodka. V uvodni seji je bil predstavljen kontekst dogodka s strani Bogdana Fleacăja, projektnega vodje. Nato so bile predstavljene cilji usposabljanja in udeleženci so imeli priložnost predstaviti sami sebe. V nadaljevanju so sledile delavnice in interaktivne predstavitve na teme, kot so “Četrta industrijska revolucija in delo ter učenje” ter “Digitalne organizacije in prihodnostne veščine”. Po kosilu so se udeleženci družili in se mrežili, nato pa so sledile še delavnice na temo “Evropska politika in pobude v industriji 4.0: EU digitalna agenda” ter “Medpredmetni učni cilji za trajnostni razvoj Business 4.0”. Prvi dan se je zaključil s povzetkom ugotovitev in sklepov.

Drugi dan, 9. maja 2023, je bil namenjen temam “Business 4.0” in izobraževalnim virom za trajnostno učenje. Po uvodni seji, ki je povzela dogajanje prvega dne, so sledile tematske delavnice, izmenjava izkušenj in razprave na temo “Business 4.0 in ekonomska uspešnost”. V nadaljevanju so se obravnavale teme, kot so “Boj proti korupciji in protikonkurenčnemu vedenju” ter “Trajnostne vrednostne verige”. Po kosilu so sledile še delavnice na temo “Izmenjava primerov iz prakse, izkušenj in razprav z lokalnimi podjetji, ki so uspešna v poslu 4.0”. Drugi dan se je zaključil s povzetkom ugotovitev in sklepov.

Tretji dan, 10. maja 2023, so se nadaljevale teme “Business 4.0” in izobraževalni viri za trajnostno učenje. Uvodna seja je povzela dogajanje drugega dne. Sledile so delavnice in razprave na temo “Delo 4.0: digitalizacija, zaposlovanje in razvoj veščin”, “Tehnike za e-učni program na podlagi sistemov za upravljanje učenja (LMS)” ter “Krožno gospodarstvo in upravljanje odpadkov, viri, onesnaževanje in okoljski vpliv”. Po kosilu so sledile še aktivnosti dogodka, kot so “Tehnike za ocenjevanje učnih izidov: analitika učenja, samoevalvacija” ter “Izboljšanje kakovosti poučevanja v skladu s potrebami družbe”. Tretji dan se je zaključil s povzetkom ugotovitev in sklepov.

Četrti dan, 11. maja 2023, so se nadaljevale teme “Business 4.0” in izobraževalni viri za trajnostno učenje. Po pripravah na začetek dneva in povzetku dogajanja tretjega dne so sledile tematske delavnice, izmenjava izkušenj in razprave na temo “Business 4.0 in socialna uspešnost”. Obravnavane so bile teme, kot so “Razvoj veščin in delovna mesta, standardi življenja, usposobljena delovna sila in inovacije, socialna in delovna zaščita, vključevanje lokalne skupnosti”. Sledile so obiske lokalnih podjetij, kjer so se udeleženci seznanili s primeri uporabe, ki vključujejo gospodarske, okoljske in socialne vidike razvoja. Četrti dan se je zaključil s povzetkom ugotovitev in sklepov.

Zadnji dan, 12. maja 2023, je bil namenjen izboljšanju izobraževalnih gradiv za digitalne veščine in veščine na področju informacijske tehnologije. Po povzetku dogajanja četrtega dne so sledile delavnice in razprave o izboljšanju vpogledov v obetavno analizo zapletenega vpliva tehničnih, znanstvenih in gospodarskih vzrokov na “Business 4.0”. Poleg tega so bile organizirane izmenjave primerov iz prakse, izkušenj in razprav z lokalnimi podjetji. Zadnji dan se je zaključil s povzetkom ugotovitev in sklepov.

 

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X