Zaključno mednarodno srečanje projekta DIGIWOMEN v Severni Makedoniji

V zadnjem mesecu septembra 2022 so se v Bitoli (Severna Makedonija) na zadnjem transnacionalnem projektnem sestanku pred zaključkom projekta zbrali partnerji iz evropsko financiranega projekta DigiWomen, in sicer v okviru projekta “A digital tool development to teach women from rural regions on literacy headed by Academia”.


Partnerji so združili rezultate dve leti trajajočega projekta in si izmenjali izkušnje z lokalnim delom v različnih državah, kjer se je projekt izvajal; v njem so sodelovale Tehnična univerza v Košicah (TUKE), center VET iz Italije (Essenia Uetp University And Enterprise Training Partenership), institucija gostiteljica EUROPEAN CULTURAL EPICENTER BITOLA iz Severne Makedonije, kmetijsko podjetje FARMACON iz Grčije in Academia v Sloveniji.

Namen projekta DigiWomen je nadnacionalno sodelovanje petih partnerjev z enakimi potrebami in značilnostmi: izobraževanje učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja za podporo ženskam, ki prihajajo iz prikrajšanih podeželskih območij, da se pripravijo na poslovno izobraževanje in usposabljanje s poudarkom na razvoju delovnih kvalifikacij, vodstvenih sposobnosti in knjigovodstva.

Rezultati projekta so obsežni in vključujejo priročnik za projektno vodenje, priročnik o kompetencah v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, učni načrt za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter razvoj spletne platforme, ki so bili predstavljeni in potrjeni na srečanju.

Partnerji so predstavili tudi rezultate svojih multiplikativnih dogodkov in se dogovorili o datumu zadnjih ukrepov v okviru projekta, ki so vključevali zaključek dobrega dela in promocijo gradiva zunaj partnerstva.

Več o projektu najdete na strani:

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X