Od Academie

Academia
Kariere

Kariera

Predavatelj / inštruktor višje strokovne šole

Na Višji strokovni šoli Academia Vas vabimo, da se pridružite kolektivu predavateljev iz prakse, ki z medsebojnim sodelovanjem, inovativnostjo in strokovnostjo izvaja poslanstvo šole in sledi z...

Vpogledi

Varovanje prireditve Pivo in cvetje

Diplomska naloga temelji na problematiki dela rediteljev, saj je njihovo delo neustrezno in za varovanje takšne prireditve, kot je Pivo in cvetje, skrajno neprimerno. Reditelji nimajo nikakršnih ...

Vpogledi

Energetska sanacija enodružinske hiše

Okrog 40 % proizvedene energije je proizvedene za potrebe stavb, kar lahko z energetsko varčno gradnjo zmanjšamo. Izvedba ukrepov za zmanjšanje energije za ogrevanje pa ni omejena le na novograd...

Vpogledi

Mariborski radio študent kot poslovna priložnost

Kot je iz diplomske naloge razvidno, je raziskava trga in poslovni načrt za MARŠ rezultat osebnega poznavanja obravnavanega medija, ki ga je avtor diplomske naloge spoznaval od njegovih začetkov...

Vpogledi

Postopek izdelave stenskega koledarja

V okviru diplomske naloge sem zasnovala, oblikovala in izdelala pokončni 12-listni stenski koledar, ki ima prvo naslovno stran, dvanajst strani z vsakim mesecem na svoji strani ter zadnjo stran, k...

E-Academia