Akustika prostora za kritično poslušanje je izjemno pomemben element komuniciranja s poslušalcem, ki si želi slišati čim bolj nevtralen zvok, ki ga potem lahko zanesljivo analizira in z njim manipulira.

Namen takšnega prostora je čim večja univerzalnost poslušalskega območja, ki omogoča zanesljivo translacijo zvočnega produkta v druge življenjske prostore, prav tako pa tudi na različne medije.

Soba sama po sebi pomeni zaprt prostor, ki ima svoje lastne specifične fizikalne lastnosti in posledično vpliva, kako se zvok v njej obnaša. Zaprt prostor povzroča prevelike deviacije v frekvenčnem in reverberacijskem spektru, ki onemogoča kritično analiziranje, manipulacijo in s tem kvaliteto zvočnega produkta.

V zadnjih desetletjih je prišlo do resnejših raziskav in psihoakustičnih ugotovitev, kako ušesom in možganom zagotoviti čim bolj primeren prostor za kritično poslušanje, temu primerno zvočno manipulacijo in dobro translacijo.

Naloga ni lahka, filozofij in akustičnih principov je več in se nenehno dopolnjujejo, spreminjajo in  razvijajo. Temu je posvečena ta diplomska naloga.

 

Download full insight