V diplomskem delu sem prikazal gradnjo objekta od začetne faze naročila in snovanja do zaključne faze, ko objekt preide v obratovanje. Pri obravnavanem projektu je imel investitor jasno začrtane cilje in kvalitetno izdelano projektno nalogo. Investitor je želel objekt, ki bi po funkcionalnosti ustrezal ambulanti za male živali tipa B, hkrati pa bi omogočal nadgradnjo objekta v kliniko za male živali z minimalnimi arhitekturnimi spremembami. Objekt naj bi bil energetsko varčen, tehnično dovršen ter cenovno ugoden. Že v začetku načrtovanja smo si zastavili cilj, da površino objekta omejimo na maksimalno 350 m2, strošek gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del pa na 1.200 €/m2.

Kot je prikazano v diplomskem delu, smo uspeli realizirati objekt v začrtanih okvirjih, kar je vplivalo na minimalistično zunanjo podobo objekta, pri kateri izstopa samo steklena fasada v pritličju, ki pa hkrati služi kot oglasni pano. Fasada je kontaktna, tankoslojna, v beli barvi, stavbno pohištvo pa iz umetne mase. Notranjost objekta je prav tako preprosta in podrejena funkciji. Dimenzijsko smo prostore prilagodili tako, da je investitor večinoma uporabil tipsko opremo (v našem primeru iz podjetja IKEA), kar je pomenilo dodatno zmanjševanje stroškov investicije. Okolica objekta je delno zazelenena, delno je asfaltirana oziroma tlakovana.

 

Download full insight