Diplomsko delo je analiza poslovanja podjetja TVP-VZMETNI INŽENIRING d.d., ki se s svojo dejavnostjo uvršča v panogo kovinske industrije. Namen analize poslovanja v obdobju od leta 2002 do 2006 je namreč proces spoznavanja poslovanja in stanj, ki daje poslovodstvu podatke za lažje in boljše odločanje. Analiza podjetja z računovodskimi kazalniki daje pomembne in koristne podatke o premoženjskem in finančnem stanju posameznega podjetja.
Motiv za diplomsko delo temelji na vse ostrejši konkurenci, ki jo je prinesla globalizacija, podjetja pa se soočajo z vedno večjo krizo in tveganjem. Uspešnega odločanja v podjetju si danes ne moremo zamišljati brez ustreznih informacij, pravilne in pravočasne računovodske informacije so nujno potrebne za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev.

sandra-cafuta