Analiza potreb trga in poslovni načrt za dodatno dejavnost podjetja – proizvodnja lesnih briketov

215

V diplomskem delu predstavljamo analizo potreb trga in poslovni načrt za dodatno dejavnost obravnavanega podjetja. Podjetje se bo zaradi pretežno sezonskega dela dodatno ukvarjalo s proizvodnjo lesnih briketov.
Diplomsko delo je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali pri predmetu Podjetništvo. Na podlagi strokovne literature smo tako poslovnemu načrtu dodali teoretična izhodišča podjetništva, potrebe po razvijanju podjetniških idej in po poslovnem načrtovanju. V raziskovalnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika analizirali in opravili raziskavo tržišča. S poslovnim načrtom za štiri leta smo preverili, ali je naša poslovna zamisel tudi podjetniška priložnost.

 

Download full insight