Podjetje, ki prodaja medicinsko-tehnične pripomočke, se mora zaradi vedno večje konkurence na trgu, nenehno potrjevati. To lahko doseže le s kakovostno ponudbo, strokovnim svetovanjem in prijaznim pristopom zaposlenih do strank, ki potrebujejo medicinsko-tehnične pripomočke.

V diplomskem delu sem analizirala prodajo medicinsko-tehničnih pripomočkov v podjetju x v obdobju od oktobra 2008 do septembra 2009. Osnovni cilj diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako se giblje prodaja v omenjenem obdobju, in katere ukrepe naj uvede poslovodstvo za njeno povečanje.

Z anketo sem poskušala ugotoviti mnenje uporabnikov medicinsko-tehničnih pripomočkov o izdelkih novega proizvajalca, ki jih podjetje namerava uvesti v prodajno ponudbo.

Za vsako podjetje, ki se ukvarja s prodajo, je zadovoljstvo kupcev velikega pomena. Še posebej to velja za medicinsko-tehnične pripomočke, ki so zelo specifična vrsta prodajnih artiklov. Zato je odločanje o kakovosti prodajanih izdelkov odgovorno in zahtevno opravilo, ki mora temeljiti na raziskavah in poslovnih analizah.