Analiza smotrnosti uvedbe novega prodajno-tržnega programa tiskarna v podjetje “Vaš profit” d.o.o.

219

 

V diplomski nalogi smo izdelali raziskavo trga in poslovni načrt za novo programsko tržno področje tiskarna. Skupaj z vodilnimi v podjetju smo z raziskavo trga potrdili smotrnost uvedbe novega prodajno tržnega področja tiskarne v podjetje. Raziskali smo trg in izdelali poslovni načrt tiskarske dejavnosti za naslednje štiri letno obdobje vključno s finančnim načrtom. Z raziskovalnim delom smo zaznali potrebo po koriščenju tiskarske dejavnosti pri obstoječih kupcih podjetja in ugotovili, da obravnavana podjetja v povprečju potrošijo 1.442,50 €/letno za tiskovine, kar je izhodišče za planiranje prodaje podjetja.

 

 

Pri analizi konkurence smo ugotovili, da v tiskarski dejavnosti materialni stroški predstavljajo 35 % vrednosti ustvarjenega prihodka, kar je izhodišče za planiranje nabave. Upoštevali smo vse ostale stroške, ki bi nastali z uvedbo prodajno tržnega področja (PTP) tiskanje in oblikovanje, ter prišli do ugotovitve, da bo podjetje ob uvedbi PTP tiskanje in oblikovanje dosegalo boljši poslovni rezultat. Uvedba PTP Tiskanje in oblikovanje je smiselna in bo prispevala k rasti podjetja in soustvarjala pogoje za nadaljnji razvoj podjetja in poslovno uspešnost.
V raziskovalnem delu smo ugotovili, da imajo stranke interes za tiskarske storitve in kakšne so nakupne lastnosti pri obravnavanih podjetjih, pogostost nakupa, znesek, ki ga potrošijo za tiskovine, in pripravljenost menjave obstoječega tiskarja.
V poslovnem načrtu nismo mogli natančneje predvidevati, kakšno količino bi lahko tiskali, saj se tiskajo različni mediji. Poslovni načrt izkazuje pozitiven vpliv uvedbe PTP tiskanja v podjetje. Le to bo povečalo prihodke podjetja, dobiček podjetja in izboljšalo denarni tok podjetja. Uvedba je smiselna.

 

Download full insight