Bodoči inženirji varovanja v poligrafskem laboratoriju PU Maribor

242

Študentje programa Varovanje so v okviru predmeta Kazensko pravo in kriminalstika obiskali poligrafski laboratorij PU Maribor, kjer so se seznanili s postopki in delom kriminalistične policije PU Maribor pod vodstvom in mentorstvom gospoda Roberta Munde, vodja kriminalistične policije PU Maribor.

Strokovne ekskurzije in gostujoča predavanja so stalna praksa izvedbe študijskih programov na Višji strokovni šoli Academia Maribor. Poleg predavateljev, ki prihajajo iz gospodarstva in stroke ter 800 ur prakse v podjetju s tem študentom približamo realna delovna okolja vezana na vsebino posameznega predmeta.