Telekomunikacije se od sredine osemdesetih let razvijajo vse hitreje. V povezavi z računalništvom in informacijskimi tehnologijami so se močno razvile tudi telekomunikacijske tehnologije. Vse večja vloga te telekomunikacijske dejavnosti je povzročila, da so se začele spreminjati tudi strukture, na katerih je slonelo zagotavljanje telekomunikacijskih omrežij in storitev.
Postopoma je začelo prevladovati spoznanje, da naj bi v eni državi obstajalo več ponudnikov oziroma operaterjev telekomunikacijskih storitev in izvajalcev omrežij. Posledično je prinašalo znižanje stroškov uporabe telekomunikacijskih storitev in boljšo kakovost, prav tako pa tudi večjo izbiro storitev za ponudnika. Telekomunikacije so tako z vsemi svojimi storitvami postale zelo dostopne za podjetja in pomemben del njihovega poslovanja.
Drugo poglavje diplomskega dela obravnava klicni center in njegov namen v podjetjih, saj jih danes uporablja vedno več organizacij. Opisano je tudi delovanje in organiziranost takšnega oddelka.
Naslednje poglavje zajema programsko opremo Asterisk, ki je na začetku definirana, nato prikazana v načinu delovanja in kasneje opredeljena še z osnovni pogoji za njeno delovanje.
Četrto poglavje zajema programsko opremo Centreks-ovega klicnega centra, zopet so predstavljeni osnovni pogoji za delovanje, prav tako pa je prikazana zgradba IP Centreks-a. Podrobneje smo še razdelili storitve IP Centreks-a, ki se navezujejo na telefonijo.
V zadnjem in hkrati raziskovalnem delu diplome smo izvedli primerjavo med dvema anonimnima podjetjema, ki smo jih poimenovali s črko A in B, da bi ugotovili kakšne spremembe bi nastopile, če bi njihovo zdajšnjo programsko opremo nadomestili z brezplačno programsko opremo klicnega centra Asterisk.