V diplomskem delu bom predstavil postopke fotografiranja, postopke obdelovanja in shranjevanja portretne (studijske) fotografije. Predstavil bom raznolikosti digitalne fotografije. Na primerih fotografij bom opozoril na kriterije, s katerimi analiziramo dovršenost same fotografije, tako portretne kot ostale. V nalogi bodo opisane tudi metode fotografiranja in obdelave. Dotaknil se bom tega, kako produkt (fotoknjigo ali predstavitveni DVD) predstaviti naročnikom. Poudarek bo namenjen digitalni obdelavi v studiu, delu s fotoaparatom in z ostalimi fotografskimi pripomočki. Vsi ti dejavniki vplivajo na končni izdelek. Postopki, ki jih bom opisal in predstavil kdaj jih uporabiti so lahko v veliko pomoč pri izdelavi dobre in kakovostne fotografije.

Naloga je namenjena vsem uporabnikom digitalne fotografije. Za fotografiranje sem uporabil digitalni fotoaparat, ki ima tipalo APS-C format senzorja.