Finančni vidik odvetniških storitev za obdobje 2005-2011

253

V diplomskem delu analiziramo in ugotavljamo spremembe načina in tudi zakonske opredelitve vrednotenja odvetniških storitev v obdobju od leta 2005 do leta 2011.
V obdobju od leta 2005 do 2011 je prišlo do bistvenih sprememb pri obračunavanju odvetniških storitev, saj je v letu 2005 bila v veljavi odvetniška tarifa 2003, ki jo je sprejemala Odvetniška zbornica Slovenije kot stanovska organizacija, s 1.1.2009 je začel veljati Zakon o odvetniški tarifi (ZOdvT) ter je s tem vrednotenje odvetniških storitev prevzela država oziroma zakonodajalec.
Sistem vrednotenja odvetniških storitev je po posamezni ureditvi v obravnavanem obdobju v osnovi različen. Tako se je po odvetniški tarifi 2003 posebej vrednotila vsaka posamezna odvetniška storitev, po ZOdvT pa gre načeloma za enkratni znesek vrednosti storitve ne glede na število samih dejanj (pisnih vlog ali prisotnosti na narokih pri sodišču).
S prikazom vrednotenja odvetniških storitev po posamezni ureditvi se pokaže, da ima način vrednotenja odvetniških storitev vpliv na ceno odvetniških storitev in s tem finančno poslovanje samih odvetnikov, kot tudi vpliv na uporabnike odvetniških storitev v sodnih postopkih.
Osnovna ugotovitev diplomske naloge je, da je ureditev po odvetniški tarifi 2003 bila ugodnejša za odvetnike kot izvajalce odvetniških storitev, ureditev vrednotenja odvetniških storitev po ZOdvT pa je v osnovi ugodnejša za stranke in manj ugodna za odvetnike.
Kljub ugotovljeni spremembi vrednotenja odvetniških storitev, ki je po ZOdvT za odvetnike manj ugodna kot po predhodni ureditvi na podlagi Odvetniške tarife 2003, število odvetnikov narašča ter samo predpisano vrednotenje odvetniških storitev torej ni odločilni razlog za ukvarjanje z odvetniško dejavnostjo.

 

Download full insight