“Globalizacija” je krovna tema diplomskih del programa Ekonomist v 2018

180

OECD je globalizacijo opredelila sledeče: “Geografska disperzija proizvodnih in storitvenih aktivnosti, kot so raziskave in razvoj, proizvodnja, dobava ter čezmejno sodelovanje podjetji v obliki skupnih podjetjih (joint-ventrue).”

Ključne posledice globalizacije za podjetja so:

 • več mednarodne trgovine blaga in storitev
 • večja migracija delovne sile med državami
 • nastanek globalnih blagovnih znamk
 • več “outsourcanja” proizvodnje in storitev
 • ekspanzija neposrednih tujih naložb

Študentje bodo izbrali lastno temo diplomskega dela upoštovajoč krovno temo “Globalizacija“. Med njimi bodo znotraj praktičnih diplomskih del, ki temeljijo na realnih izzivih pravih podjetij razpravljali o:

 • prednosti in slabosti globalnega poslovanega okolja
 • kako lahko globalizacija vpliva na uspešnost poslovanja
 • prednosti in slabosti “outsourcinga” ter selitve storitev ali proizvodnje v tujino
 • povezava med globalnim poslovanjem ter politiko in izzivi, s katerimi se lahko podjetja srečajo
 • strategije za vstop podjetja na hitro rastoče trge
 • vpliv globalizacije na korporativno strukturo večjih mednarodnih podjetij ter njihovi izzivi
 • zaposlovanje tujih državavljanov v Sloveniji
 • napotitev zaposlenih v tujino