Energetsko varčna hiša, zgrajena z eko materiali, pomeni zasnovo, ki upošteva izbor gradiv in tehnologij gradnje, ki so za ljudi in okolje prijazni ter v svojem celotnem življenjskem ciklusu nimajo negativnega vpliva na okolje. Bistvo energetsko varčne ekološke gradnje je izbira ustreznih ekoloških gradiv, uporaba obnovljivih virov energije za ogrevanje in prila-gajanje okolju s pravilno zasnovo in orientacijo hiše, ki pripomore k pasivnemu ogrevanju pozimi in hlajenju v poletnem času.
Pri izgradnji lesenih montažnih hiš se najpogosteje uporablja panelni sistem, pri katerem zagotavljajo nosilnost in stabilnost konstrukcije linijski elementi iz masivnega lesa. K togosti konstrukcije pa pripomorejo obojestranske obloge, kot na primer OSB plošče in mavčno-vlaknene plošče. Pri sestavi posameznih konstrukcij, kot so zunanje stene, stropi in strešna konstrukcija, je pomembna pravilna izbira in zaporedje gradiv.
Toplotni ovoj hiše je energetsko varčen s kvalitetno vgrajeno toplotno izolacijo ustrezne debeline, z vgraditvijo parne ovire, ki ohranja toplotno izolativnost toplotne izolacije in zrakotesnost celotnega ovoja hiše ter z vgraditvijo energetsko varčnega stavbnega pohištva s senčili.
Ekološka energetsko varčna hiše je hiša prihodnosti, saj se končuje obdobje energetskega izobilja, zato je nujno potrebno zmanjšati porabo energije, oziroma povečati rabo energije iz obnovljivih virov energije.

Download full insight