Informatizacija gradbenega laboratorija Apros d.o.o.

240

V diplomskem delu obravnavamo vidike uvajanja informacijskega sistema v podjetje, vzroke za uvedbo informacijskega sistema ter postopke načrtovanja in ključne dejavnike uvedbe elektronskega poslovanja v podjetje. Pripravili smo razdelan terminski plan in stroške uvedbe informacijskega sistema v podjetju Apros d.o.o.
V drugem delu diplomske dela analiziramo delo v podjetju Apros d.o.o. po uvedbi informacijskega sistema podjetja na konkretnem primeru. Postopek dela s programom podjetja »E-POSLOVANJE PODJETJA« predstavimo od začetka poslovnega procesa, sprejetja povpraševanja. V nadaljevanju opišemo kreiranje ponudbe, predračuna in odprtje delovnega naloga po pridobitvi dela.

Delo se nato nadaljuje z opravljanjem storitev ter vnašanjem rezultatov v program, ki jih nato smiselno obdela in iz njih pripravi izhodne obrazce. Direktni vnos rezultatov opravljenih storitev v računalnike v digitalni obliki pomeni zvišanje kakovosti odločanja in opravljanja storitev za poslovanje podjetja. Avtomatična kreacija izhodnih obrazcev, kot so tehnično poročilo, računi, situacije, gradbena knjiga, formularji opravljenih storitev, pomeni velik prihranek časa in s tem optimizacijo poslovanja ter zvišanje produktivnosti na zaposlenega.

 

Download full insight