Zaradi urbanizma smo ljudje uničili zelene površine ne samo v mestnih središčih, pač pa se je le-to začelo širiti tudi na njihova obrobja. Ena boljših rešitev »kako dati naravi nazaj, kar ji je bilo odvzeto«, je izvedba zelenih streh. Za streho bi lahko rekli, da je bila, tako v zgodovini kot danes, najpomembnejši konstrukcijski element oziroma najpomembnejši del hiše.
V diplomskem delu je opisan zgodovinski razvoj streh in njihov pomen za ljudi in okolje. Podrobneje se bomo dotaknili teme o ravnih zelenih strehah in opisali njene pozitivne lastnosti, posamezne dele oziroma sloje itd. Na praktičnem primeru pa je opisana tudi izvedba ravne zelene strehe nad objektom garaže in izračunani vsi stroški izvedbe le-te.
Z zelenimi strehami bi radi dokazali, da poleg vseh pozitivnih lastnosti pripomorejo k boljšim klimatskim razmeram v mestih in s tem k boljšemu bivanju ljudi, kar pa je danes najpomembnejše.

 

Download full insight