IZDELAVA VIDEO IZDELKA GOSPODAR PTIC

207

Namen diplomskega dela je predstaviti svoje delo pri izdelavi kratkega video izdelka: Gospodar ptic. V prvem delu diplomske naloge gre za splošno predstavljanje izdelanega video projekta, nato podrobneje predstavim svoje delo pri ustvarjanju, zaključim pa z idejami, kako bi se dalo izdelan video prispevek izboljšati.
Pri izdelavi diplomskega dela sem si pomagala z lastnimi izkušnjami, ki sem jih pridobila pri študiju medijske produkcije in pri opravljanju dela novinarja na RTV Slovenija. Vso to znanje mi je koristilo tudi pri ustvarjanja video filma, kjer sem spisala in oblikovala scenarij, opravila intervjuje s predstavljeno osebo, sodelovala pri okvirni montaži prispevka in pisala dnevnike.

Download full insight