Izgradnja začasne cestninske postaje Prepolje

219

Gradnja slovenskega avtocestnega križa je zagotovo največji slovenski gradbeni projekt. Danes, ko je avtocestni križ zgrajen, lahko ugotovimo, da se je bistveno povečala varnost v cestnem prometu, saj kljub drastičnem dvigu prometnih obremenitev število smrtnih žrtev upada.

Vrednost izgradnje 19,8 kilometra dolgega odseka Slivnica – Draženci, katerega del je tudi Cestninska postaja Prepolje, je ocenjena na 278 milijonov €, od tega znaša sofinanciranje iz Kohezijskega sklada 88,3 milijonov €. Investitor gradnje je bil DARS – Družba za avtoceste Republike Slovenije, ki je tudi izvajalec rednega vzdrževanja. Projektno dokumentacijo so izdelala podjetja Lineal d.o.o., Biro za projektiranje Maribor d.o.o., Dolenjska projektiva d.o.o. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje CPM d.d. Gradnja Cestninske postaje Prepolje je potekala v skladu z vso dokumentacijo. Gradnja se je začela vršiti marca 2009 in se je zaključila julija 2009. Vrednost izgradnje Cestninske postaje Prepolje znaša 3,8 milijonov €. Cilj je bil dosežen. Danes je cestninska postaja za vzgled drugim, saj predstavlja nemoten promet za osebna vozila. Z dvema ločilnima krakoma usmerja tovorni promet iz glavne trase do DARS-ovih kabin. Kljub načelu začasnosti bo po mojem mnenju ta cestninska postaja v slovenskem prometnem prostoru še dolgo delovala v svoji izvirni obliki. Temeljna zahteva izgradnje cestninske postaje je bila: zgrajena mora biti kvalitetno ter pravočasno do uradne otvoritve 15. julija 2009.

V diplomskem delu sem predstavil potek izgradnje Cestninske postaje Prepolje, ki je le majhen del tega projekta, vendar je za sam sistem cestninjenja v Republiki Sloveniji bistvenega pomena. Glede na trenutno stanje v gradbeništvu sem imel srečo, da sem v okviru praktičnega pouka sodeloval pri tako velikem in pomembnem projektu kot je izgradnja avtocestnega odseka Slivnica – Draženci – Gruškovje. Pri projektu izgradnje Začasne cestninske postaje Prepolje sem sodeloval več kot 600 ur, zato sem se odločil na to temo izdelati diplomsko delo. Da je ta vizija zaživela, je bilo potrebno veliko discipline, organizacije, izkušenj, saj je bilo potrebno izvajanje del po terminskem planu. To je izredno pomembno, če hočemo dela dokončati do roka, ki nam ga je zastavil investitor. V našem primeru je bil rok 15.7.2009. Z veseljem lahko povem, da smo kljub številnim težavam uspeli zgraditi avtocesto v zastavljenem roku.

V diplomskem delu sem opisal izvedbo cestninske postaje od zasnove do izvedbe. Pri tem nisem imel večjih težav saj sem bil v okviru praktičnega izobraževanja prisoten skozi celoten potek izgradnje. V uvodu sem opisal sam problem izbrane teme. V nadaljnjem sem opisal vsa dela, ki so se izvajala na tem gradbišču in brez ene od naštetih postavk, ta trasa ne bi bila izvedena po standardih, ki jih narekuje zakonodaja. Tako ne bi bilo mogoče opraviti tehničnega pregleda in vso delo, ki je bilo izvedeno na tem gradbišču, bi bilo brezpredmetno. Podrobno sem predstavil tudi tehnično poročilo.

Pri tej nalogi sem si nabral veliko znanja in izkušenj, za katere sem prepričan, da mi bodo nekoč v življenju prišle prav. Upam, da sem iz strokovnega vidika dovolj nazorno predstavil sistem izgradnje Začasne cestninske postaje Prepolje in prav tako analiziral problem samega cestninjenja v Republiki Sloveniji. Da bi sam sistem cestninjenja prikazal čim bolj nazorno sem za primerjavo izbrskal tudi sisteme cestninjenja drugod po Evropi. Moj cilj je bil podrobno prikazati sam potek izgradnje Začasne cestninske postaje Prepolje od zemeljskih del do vseh naslednjih faz, ki so projekt pripeljale do cilja. Dejstvo je, da je končni izdelek en velik skupek znanja, informacij in tehnologije in brez ene same faze bi bil neuporaben. Zaradi sodobnega motornega prometa, kateremu botrujeta velika hitrost in veliko število vozil, je zahteva po kvalitetni gradnji še toliko višja. Da pa delo poteka čim bolj tekoče in maksimalno kakovostno, je potrebno veliko sodelovanja, strpnosti in medsebojnih dogovorov. Zagotavljanje kakovosti ni enkratno in dokončno dejanje, ampak stalen proces, ki zahteva nenehno izboljšanje storitev, organizacije, zagotavljanje kvalitete, tehnologije, merilne opreme, sposobnost ljudi, skratka izboljšanje podjetniškega sistema.

Žal trenutno v Sloveniji ni podjetja, ki bi bilo sposobno izpeljati tako velik projekt, saj so že vsa v stečaju ali tik pred njim. Resnično žalostno je gledati koliko znanja, opreme, mehanizacije, medsebojnih prijateljstev in poznanstev je šlo v nič, v žrelo recesije. Resnično upam, da se bo to stanje v prihodnosti popravilo, saj je treba nujno zagnati gradbeništvo, ki je temeljna panoga vsakega gospodarstva. V nasprotnem primeru bo država izgubila ves strokoven kader, saj si bo večina gradbenikov poiskala delo v tujini. Takrat pa bo ostale panoge gospodarstva še toliko težje zagnati.

Skozi diplomsko delo sem svoje cilje dosegel, saj sem razširil svoja obzorja na tem področju. Vso svoje znanje, ki sem ga pridobil v okviru praktičnega izobraževanja in na predavanjih sem strnil v svoje avtorsko delo, na katerega sem ponosen.

Download full insight