V diplomskem delu sem uporabil znanja, ki sem jih pridobil na višji strokovni šoli. Podrobno sem preučil predmeta poslovno komuniciranje in trženje. Osredotočil sem se na komuniciranje v trženjskem spletu, konkretno v direktnem trženju. Prodajna pisma so eno od orodij, ki še vedno navezujejo in vzdržujejo stik med prodajalci in kupci. Zaradi vse večje in raznolike ponudbe storitev in izdelkov na trgu, vse težjem iskanju novih kupcev, zaradi izjemne priljubljenosti interneta in elektronskih komunikacij, direktni marketing ne izumira, ampak ponovno pridobiva na veljavi. Za učinkovito komuniciranje s kupci je zato potrebno izkoristiti vse prednosti direktnega marketinga ter pravila in orodja, kot so prodajna pisma.

Download full insight