Biti uspešen podjetnik… Med podjetji poteka pravi boj za prevzem tržnih deležev, pri čemer pa podjetja uporabljajo različne strategije za dosego poslovnih ciljev.

Odločili smo se in v diplomskem delu preverili svojo poslovno idejo »Kavarniška dejavnost kot tržna in poslovna priložnost«. Ugotavljali bomo, kolikšen je še interes gostov za kavarniško dejavnost ob že obstoječi konkurenci in kje so naše prednosti, s katerimi si lahko pridobimo zvestobo gostov. Ponudili bomo odlične domače sladice in dobro kavo, kar je na trgu kavarn in slaščičarn redkost.

V diplomskem delu smo izdelali raziskave pred ustanovitvijo svojega vzorčnega podjetja, ki zajemajo tržne raziskave in analize. Raziskali smo trg, kupce, poiskali možnosti in ovire za podjetje, prednosti in slabosti, pripravili načrt trženja, določili cenovno politiko, pripravili napoved nabave in prodaje. Pripravili smo finančni načrt, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in kazalnike uspešnosti. Ugotovili smo, da ima poslovna ideja  možnost za  priložnost.

V današnjem času podjetniška kariera postaja vedno bolj privlačna za širše število ljudi, ne glede na starost, spol ali sloj prebivalstva. O tem razmišljajo ljudje, ki imajo ideje, ki se počutijo v poklicu utesnjeni ali pa jih do tega privede življenjska situacija, še posebej v času velike brezposelnosti.

Izbira prave strategije za vstop na trg je ena ključnih odločitev današnjih podjetij, ki odloča o obstanku podjetja. Kdo so kupci, katerim segmentom naj strežemo, na kateri trg naj vstopimo in s kakšnim izdelkom, ceno in kvaliteto, to so ključna vprašanja, ki si jih mora zastaviti vsako podjetje že na začetku svojega delovanja. Kupci dandanes postajajo vedno bolj zahtevni in vedno težje jih je prepričati v nakup še, posebno pri pogojih hude konkurence. Podjetja morajo biti pri tem še posebej iznajdljiva in najti primerno strategijo, ki jim bo zagotavljala obstoj.

Poslovno idejo našega obravnavanega podjetja smo v četrtem poglavju preverili s  poslovnim načrtom. Podjetje smo z načrtom popeljali skozi daljši proces. Začrtali smo si razvojno vizijo, planirali razvoj podjetja, v katerem smo opredelili politiko in interesne potenciale podjetja. Z raziskavo in analizo trga smo poiskali dejavnike, ki vplivajo na odločitve naših kupcev. Z finančnimi projekcijami in na podlagi izkaza denarnih tokov ter izkaza uspeha smo ugotavljali razvojno uspešnost podjetja za obdobje štirih let. Ugotovili smo, da ima podjetje možnosti za ustanovitev, potrebno pa bi bilo mnogo truda in dela, da na tržišču tudi obstane.

 Na pojem podjetništvo in na podjetnika kot osebo smo dobili nov pogled. Za podjetnike je  vsak dan  nov izziv in vsak dan se vedno znova trudijo za svoje podjetje in svoje zaposlene.
Pri pripravi diplomskega dela je bilo pridobljenega veliko poglobljenega znanja iz podjetništva. Za otvoritev novega podjetja podjetniku ne zadostujeta samo dobra ideja in denar. Osvojiti mora vso znanje iz panoge, v kateri deluje, in obvladati mora svoj poklic. Predvsem pa mora imeti vizijo, ki jo napaja želja po ustvarjanju, in pozitivno energijo. Pri vsakdanjem delu mora biti čustveno inteligenten, kar pomeni, da se lahko postavi v kožo drugih ljudi, spozna svoje sodelavce in jih postavi na pravo mesto. Nujno je potrebno, da najde področje, na katerem je dober, in področje, ki ga veseli. Mora uživati v svojem delu, le tako ga z lahkoto vsak dan opravlja in postane uspešen. 

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Kavarniška dejavnost kot tržna in poslovna priložnost