V diplomskem delu bom opisal razvoj legiranja železa v talino aluminija, pri litju kontinuiranega traku. Za legiranje taline aluminija se uporabljajo predzlitine v obliki tablet ali briketov. Pri litju kontinuiranega traku nismo smeli uporabljati tablet ali briketov zaradi neraztopljenega železa, ki je povzročilo trganje folije in veliko izmeta. Zato smo razvili postopek legiranja s polnjeno železno žico skozi lonec talilne peči elektromagnetne črpalke. Uvedba postopka legiranja taline s polnjeno železno žico zagotavlja številne prednosti, kot so: avtomatsko doziranje in večja natančnost legiranja, nižji stroški legiranja, večja varnost delavca pri opravilu legiranja, višji izkoristek legiranih elementov ter popolno raztapljanje delcev železa, kar v primeru legiranih tablet in briketov pogosto ni bil primer.