Logistika je dokaj mlada veda, ki si v modernem načinu življenja utira pot na vsa področja našega življenja. Predvsem v poslovnem svetu postaja nepogrešljiv vir orodij ne samo boljšega poslovanja ampak tudi zniževanja stroškov.
V strokovni literaturi najdemo precej razlag, kaj logistika sploh je in kako si lahko z njo pomagamo. Vsekakor je vse, kar organizirano počnemo z namenom, da bi si olajšali vsakdanjo organizacijo našega življenja, ena sama logistika.
Pričujočo témo diplomske naloge sem izbrala predvsem zato, ker se v poklicnem življenju srečujem z zelo kompleksnim primerom logistike.
Organizacija mednarodnega Festivala Lent in vseh njegovih notranjih festivalskih oblik, še posebej pa organizacija mednarodnega folklornega festivala Folkart, me je privedla do spoznanja, da je ravno tisto, kar v službi počnem vsak dan, odličen primer logistike.
S trdno povezanostjo vseh služb, ki delujejo v okviru našega javnega zavoda Narodni dom Maribor, z učinkovito organiziranostjo vseh subjektov, ki iz različnih aspektov vplivajo na sam delovni proces pri ustvarjanju tako velikega in zahtevnega projekta, kot je mednarodni Festival Lent ter z neomajno vero v lastne sposobnosti in trdnim prepričanjem v končni uspeh smo tekom let ustvarili produkt, blagovno znamko, ki je pravi logistični velikan!
Festival že devetnajst let zapored organiziramo delavci Kulturno-prireditvenega centra Narodni dom Maribor, s pomočjo zunanjih sodelavcev. Festival Lent je zrasel v enega največjih festivalov v Evropi in vsako leto ga obišče preko pol milijona obiskovalcev.
Tako sem v diplomskem delu na precej strnjen način predstavila potek organizacije celotnega Festivala Lent, z vsemi njegovimi najbolj pomembnimi značilnostmi, ki tvorijo steber organizacije. Na točno odmerjenem prostoru za diplomsko delo je nemogoče zajeti vsako področje organizacije in vsak najmanjši detajl, ki tvori celoten proces logistike festivala. Zato sem se osredotočila predvsem na podajanje tistih najbolj pomembnih sklopov, ki tvorijo hrbtenico organizacije festivala.
Ob koncu pa sem še posebej predstavila logistiko mednarodnega folklornega festivala Folkart, ki je tudi neposredno moja zadolžitev. Folkart je festival v festivalu in zato še toliko bolj zanimiv kot samostojna logistična enota.