Nabavni proces in odnos do dobaviteljev v podjetju x

591

V sklopu diplomskega dela sem želela podrobneje zajeti nabavno poslovanje, pomen raziskave trga in proces pridobivanja dobaviteljev ter njihovega zadovoljstva.

Nabava je tista, od katere je odvisna prihodnost podjetja. Nabavna funkcija bo gospodarna in učinkovita takrat, ko se bo vključila v poslovni proces ustrezno. Učinkovita bo takrat, ko bo zagotovila strokovnost dela in povezanost oddelkov. Nabava bo svojo funkcijo dobro izvajala le, če je učinkovito organizirana.

VBQSBXBAO8

Če karikiram, je podjetje velika škatla polna informacij različnega značaja, katere rdeča nit je nabava. Od nje je odvisna duša podjetja, posledično pa tudi zunanja podoba.

V trditvah sem navedla, da sam nabavni proces v podjetjih deluje učinkovito. Če želimo, da podjetje deluje dobro, morajo biti vsi akterji kateri so odgovorni za dobro poslovanje v podjetju dobro podučeni in vpeljani v svojo funkcijo. V podjetjih, katerim sem poslal anketne vprašalnike, sem dobila odgovor, da dobro sodelujejo z dobavitelji, torej je tudi njihova nabavna funkcija učinkovita. To trditev potrjujem.

Prav tako podjetja preverjajo učinkovitost delovanja procesa nabave in sicer z rednimi analizami in raziskavo tveganj na področju nabave. Na podlagi tega se tudi odločajo za dobavitelje. Tudi to trditev potrjujem.

935D24BC53
Trditev ali je odnos med dobavitelji in podjetji dober. Lahko rečem, da je 99% vprašanih podjetij odgovorilo, da je odnos med njimi in dobavitelji uspešen oziroma dober, le eno podjetje je imelo slabo izkušnjo z dobavitelji. Torej tudi to trditev potrjujem. Posledično potrjujem naslednjo trditev, da je pridobivanje dobaviteljev ključnega pomena za podjetja, saj je brez njih težko poslovati.

Trditev o zadovoljstvu dobaviteljev prav tako potrjujem. Vsa vprašana podjetja so zadovoljna s svojimi dobavitelji, saj so dobavitelji pomemben del nabavne funkcije. Odgovori, katere sem dobila, prav tako navajajo, da so zadovoljni z njimi, če pa pride do kakršnih koli nesoglasij to rešijo sproti in korektno. Raziskava je bila narejena na naključno izbranih podjetjih, zato sem lahko do informacij prišla brez težav in zapletov.

Download full insight