Načrtovanje inštalacij in bazenske tehnike za javni bazen

61

Naloga vsakega cevnega sistema bazenske tehnike je nemoteno delovanje. K temu spada načrtovanje le-tega. Cilj diplomske naloge je bil predstaviti potek delovanja bazenske tehnike pri večjem projektu in dokazati, da izbira elementov močno vpliva na samo delovanje.

V prvem delu naloge sem predstavil samo področje diplomske naloge, saj je oblika takšnih cevovodov dokaj drugačna od klasičnih. Zato sem za lažjo predstavo navedel osnovne pojme iz izbrane stroke, enostavne shematske prikaze delovanja filtracije bazenske vode in čimbolj preprosto navedel standarde ter zahteve s tega tehničnega področja.

Glavni del naloge sta preračun in izbira elementov cevnega sistema z dodatnimi enotami. Da bi bilo vse lažje razumljivo, je na začetku naloge predstavljeno in s shemami ter risbami podprto področje delovanja. Pri računskem delu sem se zgledoval po standardih, ki veljajo za to področje. K temu spadajo mehanični izračuni pretokov tekočin in moči delovnih črpalk ter dimenzioniranje premerov cevnega sistema. Tako je bil pregledan in s tehničnim preračunom dokazan vsak del sistema posebej. Z zbranimi podatki lahko oblikujemo model delovanja, ki v praksi močno olajša predstavo samega sistema.

V drugem delu naloge sem, s pomočjo programov za računalniško tehnično risanje, skiciral sistem sheme delovanja in k tlorisnemu načrtu objekta dodal še načrt talnega razvoda tlačnega dela cevnega sistema. S pomočjo tehničnega preračuna in programov za tehnično risanje lahko zelo detajlno določimo, kako bodo dela potekala še pred začetkom izvajanja le-teh. Tako izvajalci različnih del na objektu prilagodijo vse vrste inštalacij objekta že v fazi načrtovanja in se izognejo kasnejšim nevšečnostim ter nepravilnostim. S tem zelo zmanjšamo čas, posledično stroške dela in porabo materiala ter transporta. S pomočjo načrtov in modelov je izdelana tehnična dokumentacija končnega izdelka.

Pri izbiri posameznih komponent sistema sem si pomagal s katalogi in aktualno ponudbo iz stroke, ki ponuja različne tipe posameznih delov. Izbral sem produkte priznanih proizvajalcev bazenske tehnike, ki delujejo na področju filtracije vode že vrsto let. Držal sem se klasične preverjene izvedbe s filtriranjem preko peščenega filtra in klasično dezinfekcijo vode s klorom. Kljub temu, da je takšen način izvedbe najpogostejši, pa v praksi prihaja do težav, zato se je treba takšnega projekta lotiti na strokoven način.

V nalogi je predstavljen le osnovni, najbolj enostaven primer bazenske tehnike brez modernih, dodatnih komponent. Takšen projekt lahko nadgradimo z vrsto mogočih elementov za dodatno filtracijo oz. napravami za uničevanje bakterij v vodi. Možne so izvedbe s pnevmatskimi ventili, ki so računalniško vodeni in so tehnološko bolj zahtevni.

Sklepam lahko, da je faza načrtovanja najpomembnejši del projekta, saj se z izračuni in konkretnimi risbami situacij objekta lahko olajša kasnejše delo na gradbišču. Prav tako to velja za izbiro standardnih delov sistema, saj pravilna izbira, v prvi fazi, pomeni optimalno delovanje in prihranitev stroškov. S tem sem zaključil svojo projektno nalogo. Da je tudi pri filtraciji bazenske vode potrebnega veliko znanja in dolgoletnih izkušenj, sem dojel pri podjetju, kjer sem opravljal delo iz tega področja. Hkrati sem ugotovil, da je delo na področju tehnike in strojništva, gledano skozi oči načrtovalca in mojstra, takšnega sistema zelo zanimivo, razgibano in polno novih izzivov.

Download full insight