Celostna podoba se nanaša na celostno zasnovo vizualne podobe nekega podjetja, organizacije, družbe, ustanove … . Pri oblikovanju celostne podobe se uporablja vrsta oblikovalskih nalog.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in projektni del. V teoretičnem so prikazane osnove grafičnega oblikovanja in primer oblikovanja celostne podobe, ki sem jo oblikoval za skupino podjetnikov Prokon+S. V projektnem delu sem predstavil posamične faze in procese načrtovanja, ki so nujno potrebni za učinkovito oblikovanje identitete naročnika in končno realizacijo vizualnega promocijskega materiala. Pri analizi sem podrobneje analiziral interakcijo med naročnikom in oblikovalcem, ki je bila nujno potrebna za kvalitetno oblikovano končno vizualno podobo promocijskih materialov.