Vodstvo podjetja mora za doseganje ciljev postaviti cilje in politiko podjetja ter skrbeti, da vse dejavnosti potekajo v skladu s sprejetimi cilji in zahtevami. Da lahko poslovodstvo koordinira naloge in sprejema prave odločitve, mora imeti na razpolago prave informacije. Računovodstvo, kot osrednji del informacijskega sistema, ima pomembno vlogo pri zagotavljanju informacij za poslovodstvo. Informacije morajo biti pravočasne in ustrezne, nanašati se morajo na predmet odločanja in pripravljene morajo biti v obliki, ki je primerna za razumevanje.
V nalogi je poudarek na informacijah, ki jih zahteva poslovodstvo in so namenjene notranjim uporabnikom informacij. Pri tem je bilo ključnega pomena, da so tisti, ki upravljajo podjetje, definirali potrebe po informacijah. Informacije (računovodske in neračunovodske) so predstavljene v poročilih za poslovodstvo, na voljo so ob vsakem času in na vsakem kraju ter na tak način, da jih poslovodstvo razume in interpretira enako kot ostali uporabniki.

 

Download full insight