Danes se vsako bolj resno podjetje nagiba k oglaševanju, izdelavi celotne grafične podobe, predstavitvi na internetu in drugim oblikam razkazovanja samopodobe in pozitivnega zgleda podjetja. Hitro rastoči oglaševalski in marketinški trg, kjer se bojujejo marketinške agencije, je relativno mlad. Takšne in podobne storitve podjetja izkoriščajo že od nekdaj, vendar nikoli v takšni obliki kot danes. Posledično so začele nastajati danes zelo poznane oglaševalske agencije. V diplomskem delu smo pripravili raziskovalni del, ki je raziskal potencialne možnosti trga in nove stranke. Raziskavo smo pretežno usmerili v manjša in srednja podjetja s sedežem v Savinjski dolini. Ugotovitve so pokazale, da je dosti prostora tudi za nova podjetja z marketinško – oglaševalskimi storitvami. S pripravljenim poslovnim načrtom za ustanovitev podjetja imamo zasnovano vizijo poslovanja, izračuni v finančnem delu poslovnega načrta pa kažejo pričakovane pozitivne poslovne rezultate ter kazalce, kar vse pozitivno vpliva na pot k uresničitvi ideje novem, svežem podjetju. Diplomsko delo je avtorju prineslo veliko samozavesti za načrtovano uresničitev te poslovne ideje.