Optimizacija proizvodnega procesa upogibanja

137

V sedanjem poslovnem svetu so podjetja izpostavljena stalni konkurenci, zaradi česar stremijo k nenehnim izboljšavam za dvig svoje konkurenčne prednosti, pri čemer je določen obseg truda posvečen tudi optimizaciji majhnih notranjih procesov. S spremljanjem in z opazovanjem proizvodnje in zahtev posameznega procesa lahko že z majhnimi spremembami, kot je menjava posamezne palete, dosežemo opazen gospodarski učinek.

Podjetje Palfinger poskuša z metodologijo vitke proizvodnje doseči jasno definiran delovni proces, ki poteka gladko, s čim manj opravljenih nepotrebnih aktivnosti ter brez nepotrebnih izgub. Podjetje vitko proizvodnjo implementira z izvajanjem metodologije kaizen, pri čemer imajo zaposleni možnost izpolnitve obrazcev KVP, ki omogočajo tudi finančno nagrado za koristne predloge. Obrazci KVP spodbujajo razmišljanje zaposlenih, kako bi svoj delovni proces dodatno izboljšali in tako posledično uvajali tudi stalne izboljšave v podjetju. Ob tem se izvajajo aktivnosti za ohranjanje urejenega in čistega delovnega mesta v okviru petih stebrov metodologije 5S in aktivnosti z namenom dosega popolnega produktivnega vzdrževanja, s čimer si prizadeva podjetje za odpravo nepotrebnih napak in zastojev. Skupno stremijo te metodologije k postopni optimizaciji dela, ki ga opravlja posamezen delavec, delovanja opreme, delovnih procesov in na končnem nivoju k optimizaciji vseh delovnih procesov, ki se izvajajo v podjetju.

Pri postopku optimizacije posameznega procesa je veliko truda vloženega v poenostavitev, sistematizacijo procesov in skrajšanje posameznega koraka na stopnjo, ki naj bi bila najmanjša možna. S tem se omogoči najproduktivnejšo izrabo delovnega časa delavca. Učinek lahko dosežemo že z menjavo posameznega člena v proizvodnem procesu, ki zmanjša delo, ki ga mora opraviti delavec. Ta lahko sedaj namesto tega že opravlja naslednji korak v delovnem procesu in bo v enakem času naredil več.

V okviru svojega diplomskega dela sem se predvsem osredotočil na področji notranjega transporta in skladiščenja. Želel sem optimizirati proizvodni proces upogibanja s konstrukcijo in z uporabo nove palete, ki bi zamenjala obstoječe, uporabljene za začasno skladiščenje obdelovancev. Za cilj svojega dela sem si zadal izničiti čas, ki ga operater upogibnega stroja porabi za prelaganje obdelovancev, ki se nalagajo na obstoječo paleto. Z vpeljavo nove palete lahko operater do vseh dostopa sočasno, kar tudi pomeni, da smo cilj, ki smo si ga zadali na začetku pisanja, tudi dosegli.

Pred začetkom pisanja sem postavil 4 osnovne trditve. Predpostavko, da bo nova paleta skrajšala čas, potreben za prelaganje obdelovancev, sem potrdil z metodo snemanja časa, kjer sem določil dolžino prelaganja le-teh pri obstoječi paleti. Ker sem novo paleto zasnoval tako, da njena oblika omogoča dostop do vseh obdelovancev, je tako čas prelaganja izničen, ta podatek pa sem uporabil za izračun prihranka.

Zmanjšanje teže nove palete za cca. 50 % glede na obstoječo pomeni, da se nanjo lahko naloži toliko več tovora, da dosežemo kapaciteto mostnega dvigala. Na posamezno paleto lahko sedaj naložimo 315 kilogramov tovora več kot na staro, kar omogoča dobro gospodarjenje s prostorom vmesnega skladišča, saj je zmanjšalo prostor, potreben za vzdrževanje vmesnih zalog.

Po izdelavi palete smo nanjo naložili obdelovance do njene kapacitete in v praksi preverili dostop operaterja do njih. Operater lahko dostopa do vseh hkrati, s čimer smo potrdili trditev o takojšnjem dostopu do vseh naloženih obdelovancev.

Podjetje Palfinger proizvodnja d. o. o. za potrebe konstruiranja uporablja program Creo, ki je bil uporabljen tudi za izdelavo nove palete.

Z ovrednotenjem prihranka sem določil, da menjava palete operaterju in njegovemu pomočniku pomeni 10 minut manj dela za prelaganje. Če upoštevamo bruto plačilo za uro njunega dela, določimo prihranek na 5,8 EUR na uro ali 40,6 EUR na osemurno izmeno, če upoštevamo, da obsega produktiven delovni čas delavca zaradi vmesnih prekinitev in malice v tem obdobju 7 ur. Prihranek, ki smo ga z zamenjavo palete dosegli v mesecu dni, znaša 324,8 EUR. Zneski bruto plačil operaterjevega dela in dela njegovega pomočnika zaradi varovanja poslovne skrivnosti podjetja Palfinger niso točni, a so dovolj natančni za izračun in oceno prihranka, ki ga doprinese menjava palete.

Predstavljeno diplomsko delo prikazuje primer optimizacije proizvodnega procesa z menjavo posameznega elementa, ki se uporablja znotraj njega. S tem dosežemo predvsem  učinek znotraj samega procesa, ob tem pa tudi optimiziramo proizvodnjo podjetja kot celoto.

Download full insight