Eden pomembnejših elementov našega vsakdanjega življenje postaja tudi šport. Skorajda ni medija, ki v svojih informativnih novicah ne bi vključeval novice iz sveta športa. S splošnim razvojem, še posebej pa ob velikem tehnološkem napredku, raznoliki in visoki informacijski povezanosti ter povezanostjo oziroma pospešenim razvojem globalizacije, pa šport doživlja velik razvoj v vseh svojih elementih. Ponekod je že presegel svoj osnovni namen in je kot pomemben dejavnik družbenega življenja, ob velikem zanimanju in seveda tudi podpori ljudi, postal močno trženjsko usmerjen. Res pa je, da se šport deli na različne panoge in da ima vsaka različno tržno moč. Nekatere več, nekatere manj, odvisno pa je tudi od potenciala ter družbene in medijske veljave.
V diplomski nalogi bomo predstavili trženje in organizacijo športnega dogodka »Free Kick Master« ali izvajanje prostih strelov v nogometu. Torej del najbolj popularnega športa ali del športa najbolj pomembne postranske stvari na svetu – nogometa. Cilj diplomske naloge je predstaviti trženje na podlagi svojega praktičnega dela, ki zajema trženje, pripravo in organizacijo tega izjemnega športnega dogodka, ki se je v Sloveniji zgodil leta 2005. »Noč nogometnih kraljev«, kot smo poimenovali spektakel z našimi najboljšimi nogometaši, se je zgodil 7. in 8. junija leta 2005 na Ptuju. Lastnik licence »Free Kick Master« je španska agencija Serauxi S.L., s sedež v Malagi, v Sloveniji pa ima pravico do uporabe licence MSM International Organisation iz Ptuja. V diplomski nalogi smo predstavili tudi raziskavo, ki smo jo naredili v sklopu dogodka l. 2005 in raziskavo, ki smo jo opravili ob nastajanju diplomske naloge. Z obema raziskavama smo ugotovili, da je izvedba tako obsežnega športnega dogodka v današnjem času težko izvedljiva, razen ob izdatni pomoči kakšne državne institucije.

 

Download full insight