Izdelava dinamične spletne strani je postopek, ki obsega številne faze, katere si v nekaterih
primerih sledijo, v drugih pa lahko potekajo vzporedno oziroma istočasno. Prva faza je seveda
ideja, ki nam začrta nadaljnji potek. Naslednja koraka sta izbira primerne domene in
tehnologije izdelave spletne strani. Sledi izdelava, ki prav tako vsebuje večje število
posameznih faz, od namestitve sistema za upravljanje vsebin do zbiranja vsebine, celotne
grafične oblike, izdelava posameznih grafičnih elementov (ikon, ozadij, grafičnih glav). Po
izdelavi grafične podobe je potrebno spletno stran izpolniti z vsebinami. Pri ustvarjanju
vsebine moramo upoštevati načela za optimizacijo spletne strani. Zadnja faza izdelave spletne
strani je optimizacija celotne spletne strani za spletne iskalnike.