POSLOVNA DARILA – ZAKAJ, KDAJ, KOMU IN KAKO JIH PODARJAMO

219

Umetnost obdarovanja je stara toliko, kot človeštvo. Je način izražanja spoštovanja, zahvale in utrjevanja medsebojnih vezi med poslovnimi partnerji. S pravilno izbranim darilom ob pravem trenutku, lahko marsikaj povemo: zahvalimo se za sodelovanje, čestitamo ob posebnih trenutkih, ki so pomembni za našega poslovnega partnerja in tudi za medsebojno sodelovanje. Z darilom sporočamo poslovnemu partnerju, da je pomemben za nas, da sodelovanja ne jemljemo samoumevno, da smo pozorni in si želimo uspešno skupno pot v prihodnosti. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V prvem delu smo predstavili razvoj obdarovanja skozi zgodovino v Sloveniji in po svetu. V osrednjem delu diplomske naloge smo se poglobili v strategijo načrtovanja, izbire in predaje poslovnih daril. Z anketnim vprašalnikom smo iskali odgovore v praksi, jih povezali s teorijo in predstavili rešitve.

Download full insight