Poslovni načrt podjetja Ograje IN, d.o.o.

291

Začel bi kar s hudomušno izjavo Alberta Einsteina, ki nam je bila skozi celotno izdelavo diplomskega dela tolažba in hkrati opora (tudi tak genij je moral raziskovati).

Če bi vedeli, kaj je tisto, kar smo delali, temu ne bi rekli raziskovanje, kajne?

Na začetku diplomskega dela Poslovni načrt podjetja OGRAJE IN, d. o. o., smo predstavili pojem poslovni načrt, opredelili njegovo pomembnost, uporabnost in navedli njegove osnovne značilnosti. V nadaljevanju smo predstavili poslovni načrt za mikro podjetje s tremi zaposlenimi, ki bi proizvajalo ograjne sisteme iz eloksiranega aluminija in inox jekla.

Živimo v časih, ki niso lahki. Pesimizem, ki se je naselil v ljudi kot posledica zadnjih kriznih let, le počasi odhaja. Kljub oživljanju gospodarstva je število nezaposlenih v Sloveniji še vedno večje od 100.000. A stvari okrog nas se premikajo. In zakaj jih ne bi premikali tudi sami? Koliko idej je šlo mimo nas in zakaj so šle mimo? Zato, ker se nam jih preprosto ni dalo razvijati, preveriti, raziskati in smo kar takoj rekli: »Saj nima smisla.« Nam je bilo kdaj žal zaradi tega? Verjamem, da.

S tem diplomskim delom smo vsaj poizkušali malo drugače. Eden od osnovnih ciljev je bil, da skozi poslovni načrt skušamo ugotoviti, ali bi poslovna ideja o podjetju OGRAJE IN, d. o. o., predstavljala poslovno priložnost ali pa bi bilo bolje, da bi šla ideja mimo nas. Raziskali smo trg, izvedli SWOT-analizo, razvijali načrt trženja, načrtovali, koliko in po kakšni ceni bi morali prodajati, da pokrijemo stroške ter za to izdelali finančne izračune in projekcije, skozi poslovni načrt razvijali poslovno idejo, ko so v glavo prihajale nove zamisli itd. Na koncu smo prišli do zaključka: Menimo in to smo v diplomskem delu poizkušali potrditi, da ustanovitev podjetja s takšnim produktom, kot smo si ga zamislili, predstavlja poslovno priložnost, ki bi jo veljalo izkoristiti.

Če bi se izkazalo, da poslovna ideja ne bi imela perspektive, smo z njenim raziskovanjem in razvijanjem ideje skozi poslovni načrt posredno potrdili dve trditvi iz uvoda diplomskega dela: da je poslovni načrt koristno orodje pri načrtovanju nove poslovne priložnosti in da so finančni izračuni s kazalniki poslovanja pomemben kazalnik uspešnosti načrtovane poslovne ideje.

Že v samem teoretičnem delu diplomskega dela smo z različnimi avtorji potrdili trditev, da je kvalitetno pripravljen poslovni načrt osnova za sprejemanje odločitev v podjetju. Z izdelanim poslovnim načrtom podjetja OGRAJE IN, d. o. o., smo hoteli to potrditi. Saj, konec koncev, za koga smo ga naredili? Naredili smo ga zase, za podjetje. Vse tiste ure raziskovanja, ko smo preverjali, kako kar najbolje razviti in izkoristiti poslovno priložnost, bodo bogato poplačane, če bomo izdelali poslovni načrt, na katerega se bomo lahko oprli. V njem bo na grobo vse napisano, le spomniti bo treba nanj, ga potegniti iz predala in določene poslovne procese voditi z njegovo pomočjo.

Ena od trditev je bila, da je SWOT-analiza in njene periodične ponovitve pomembno orodje strateške analize ter je osnova za prilagajanje poslovne in trženjske strategije. Če se vrnemo nazaj po dokumentu in začnemo malo bolje preučevati poslovni načrt podjetja, lahko hitro opazimo, da skoraj tretjino napisanega bazira na osnovi SWOT-analize in da skupaj z raziskavo trga predstavlja izhodišče za izdelavo poslovnega načrta podjetja. Še več, SWOT-analiza ni pomembna le za prilagajanje strategije, podjetnik lahko na njeni osnovi razbere novo podjetniško idejo in jo razvije v uspešen posel.

Mogoče v podjetju spoznamo, da kljub dobremu planiranju nečesa nismo dobro predvideli in da bo stvar treba načrtovati drugače. Mogoče spoznamo, da določena zadeva, ki je bila zastavljena dobro, zdaj več ne daje potrebnih rezultatov. Mogoče se spremenijo želje, zahteve, pričakovanja kupcev. Skratka povedati hočemo, da se razmere na trgu in v samem podjetju nenehno spreminjajo. Prav tako ni nič tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše. S tem potrjujemo še zadnjo trditev, da je treba poslovni načrt nenehoma spremljati, razvijati, nadgrajevati in posodabljati.

Download full insight