Poslovni načrt za podjetje PETRAŠ-LES, Matic Petraš s.p., z raziskavo potreb po lesenih peletih

280

V diplomskem delu predstavljamo poslovni načrt, z raziskavo potreb po lesnih peletih kot začetno dejavnost v novo ustanovljenem podjetju. Podjetje se bo ukvarjalo s proizvodnjo in prodajo lesnih peletov.
Diplomsko delo je napisano na podlagi strokovne literature, ter pridobljenega znanja v času študija, vanj je vključen tudi del poslovnega načrta, katerega smo izdelali med študijem. Raziskavo trga smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika in analizirali odgovore. Poslovni načrt je osnovan na terenskih raziskavah potreb po peletih na trgu, prejetih ponudbah za stroje in ocenah možne prodaje, nabavnih stroškov in stroškov poslovanja, tako so vsi načrtovani prihodki in stroški navedeni v diplomskem delu dokaj realni. V diplomskem delu smo raziskali ali je poslovni načrt za naslednja štiri leta tudi podjetniška priložnost in dobili pozitiven odgovor.

 

Download full insight