Namen diplomskega dela je uporabiti znanja, pridobljena v šoli, podrobneje preučiti teorijo podjetništva, elemente trženja in poslovne uspešnosti ter pomen in značilnosti storitev.

Osnovne trditve diplomskega dela se nanašajo na uporabnost teorije podjetništva v praksi ter na raziskavo trga, ki je osnova za spoznavanje konkurence in ocenjevanje tržnih možnosti.

Vsaka podjetniška zamisel namreč še ne prinese uspeha. Zato je potrebno podjetniško idejo natančno ovrednotiti, določiti strategijo podjetja in vse potrebne vire in jo s poslovnim načrtom preizkusiti kot poslovno priložnost.

Tudi mi smo s pomočjo poslovnega načrta in z uporabo strokovne literature preverili upravičenost ustanovitve podjetja za izvajanje kozmetičnih storitev nege telesa. Ideja o ustanovitvi podjetja, ki se ukvarja s storitvami nege telesa, se je porodila pri iskanju tovrstnih storitev v našem okolju, kjer je ponudnikov sicer veliko, toda glede na čakalne roke sklepamo, da je povpraševanje večje od ponudbe.

Temeljni namen diplomske naloge je ugotoviti dejanske potrebe in pričakovanja porabnikov tovrstnih storitev glede na življenjski slog in na nakupne navade. V ta namen smo opravili tržno raziskavo in ugotovili motive porabnikov in potrebe trga.
Pridobljeni rezultati poslovnega načrta in zaključki tržne analize kažejo, da je naša podjetniška zamisel smotrna in upravičena in da je poslovna ideja ustanovitve podjetja za nego telesa tudi perspektivna poslovna priložnost.

Z diplomsko nalogo dokazujemo, da ima poslovna zamisel realne možnosti za ustanovitev podjetja in nadaljnji razvoj, saj v poslovnem načrtu kazalniki uspeha kažejo, da bomo vsa leta poslovali z dobičkom.

Uspeh storitvenega podjetja je odvisen predvsem od zadovoljstva porabnikov, zato je zelo pomembno, da razumemo njihova pričakovanja. V odnosu med ponudniki in porabniki storitev je namreč prav zadovoljstvo pomembnejši ključni dejavnik. V kolikor storitev zadovolji želje in pričakovanja uporabnikov in jih navdušuje, se ti radi vračajo in pripovedujejo svoje pozitivne izkušnje tudi drugim.

Drugi pomembni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo, so zagotovo strokovnost in stalna kvaliteta opravljene storitve. Iz tega sledi, da zadovoljstvo porabnikov neposredno vpliva na dobiček, ki je osnovni cilj podjetja in eden od temeljnih razlogov za njegov obstoj. Tudi tržna analiza na našem vzorcu anketiranih je pokazala, da je zvestoba porabnikov tovrstnih storitev izredno visoka, kar 90-odstotna. 

Trženje in podjetništvo je za avtorico diplomske naloge eno najbolj zanimivih področij in v praksi zelo uporabno. S širino znanja, pridobljenega na Višji strokovni šoli Academia Maribor – program komercialist, je to postalo še bolj vabljivo. Številne nejasnosti so postale jasne, mnoga predvidevanja in domneve so dobile svoj smisel in pogled v prihodnost je bolj resničen. Če bi imela vse to znanje in izkušnje pred leti, zagotovo ne bi zatrla svojih podjetniških zamisli, temveč bi bila del ženskega podjetništva v Sloveniji.

Cilje lahko dosežemo samo s pomočjo načrta,
v katerega strastno verjamemo,
in na podlagi katerega energično ravnamo.
Nobene druge poti do uspeha ni.

(Stephen A. Brennan)

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF Poslovni načrt za preizkus in udejanjanje poslovne priložnosti izvajanja storitev nege telesa