Vsak človek enkrat v življenju pride do določenega mejnika, ki zahteva od njega, da se
osamosvoji in začne potek svojega novega življenja sam ali z družino. Prva prepreka
oz. izziv pri tem je bivanje oz. streha nad glavo. Skozi vso zgodovino si je človek bil
prisiljen iskati domovanje in suh prostor za zdravo življenje. Tudi danes ta praksa ostaja
enaka kot v preteklosti, vendar imamo na naši strani novejšo tehnologijo, ki nam je
omogočila, da naše domove izgradimo in opremimo kar se da bolj učinkovito in bolj
življenju prijazno.

Zato sem se odločil, da bom v diplomskem delu opisal postopek izgradnje takšnega
bivalnega okolja, predstavil sosledje dogodkov v toku same izgradnje, predstavil, zakaj
uporabljamo določene materiale, kje in kako itd.
Kadar berem kakšno obsežnejše pisno delo ali članek, mi je v veliko pomoč, če so
stvari razčlenjene in podrobneje opisane, da si lahko lažje predstavljamo zadeve. Zaradi
tega sem tudi sam uporabil takšen pristop in sem vsako poglavje ter podpoglavje
razčlenil in podrobno opisoval za lažje razumevanje tistih, ki ga bodo prebirali z
namenom spoznavanja novih informacij glede izvajanja gradbenih projektov po metodi
klasične gradnje.