Pravilnik o računovodstvu za gospodarsko družbo

315

Računovodstvo predstavlja temeljno informacijsko dejavnost podjetja, zato je treba to dejavnost kakovostno in premišljeno organizirati ter ustrezno zapisati v akte podjetja. Čeprav ni zakonsko določeno, so izkušnje pokazale, da je zaželeno in tudi nujno potrebno, da podjetje sestavi pravilnik o računovodstvu. Z njim želi podjetje doseči urejenost in organiziranost. V njem so zapisane izbrane računovodske usmeritve in pravila o tem, kaj se od zaposlenih pričakuje in na kakšen način naj se to izvaja. Torej je namenjen predvsem za lajšanje dela zaposlenih. Pri sestavi pravilnika so osnova zakonska določila in upoštevanje zahtev uporabnikov tega dokumenta. Upoštevati je treba zahteve lastnika, da bodo informacije, ki mu jih bo dajalo računovodstvo, zadostile njegovim potrebam pri sprejemanju poslovnih odločitev. Pomembna pa so tudi mnenja zaposlenih oziroma izvajalcev opravil. Neprimeren pravilnik lahko napravi podjetju več škode kot koristi. Dober pravilnik o računovodstvu je istočasno tudi osebna izkaznica podjetja.

 

Download full insight