Primerjalna analiza klasične ravne strehe z ravno zeleno streho na primeru stanovanjske hiše

204

V diplomskem delu sem proučeval tri hipoteze, ki sem jih preizkušal skozi celotno nalogo. Kot prvo sem postavil hipotezo, da je v Sloveniji še vedno manj ravnih zelenih streh kot pa klasičnih ravnih streh. Ugotovljeno je bilo, da so ravne strehe v Sloveniji še vedno precej neraziskano področje. V kolikor jih uporabljamo, so še vedno na prvem mestu klasične ravne strehe, ki jih v večini gradijo podjetja in velike industrijske hale ter večja nakupovalna središča, ki v številu še vedno prednjačijo. Hipotezo na podlagi proučevanja potrdim, čeprav na razpolago ni javnih evidenc, ki bi lahko pokazale točno številko.
Kot drugo hipotezo sem predpostavljal, da je prostor ravne zelene strehe lahko dobro izkoriščen. Tudi to trditev lahko potrdim. Ljudje se na območju, kjer se dobro počutimo, tudi dlje časa zadržujemo. Ravne zelene strehe so sicer v Sloveniji še vedno dokaj v majhnem številu, tiste, ki so, so lepo urejene in preproste, tako da ljudje z veseljem posedajo na njih. Ravne zelene strehe v Sloveniji prvotno ne služijo namenu druženja in izrabi dodatnega prostora, ampak so zgolj estetske narave ali posameznikova izbira. Pričakujem, da se bo v prihodnosti trend nadaljeval oziroma nadgrajeval.
Tretja hipoteza je predpostavljala, da je dolgoročno gledano postavitev ravne zelene strehe boljše kot postavitev ravne strehe. Predvidevam, da bo prihodnost prinašala več okoljevarstvenih predpisov. S tega vidika je seveda ravna zelena streha vsaj manjši poskus vrnitve zelenega v okolje, hkrati pa ljudem omogoča čistejši zrak, preprečuje neposreden vstop nevarnim žarkom in v prvi vrsti vpija prašne delce ter čisti zrak in ga tudi proizvaja. Slovenija tovrstnih ukrepov zaenkrat še nujno ne potrebuje, bilo pa bi zaželeno, da bi se ljudje v čim večji meri začeli tega zavedati. Ravna zelena streha dolgoročno na objekt lahko vpliva tudi negativno, saj je objekt skozi leta težje ščititi pred razraslimi koreninami, hkrati pa je tukaj na veliki preizkušnji tudi vodotesnost. Hipotezo sem zavrgel.
Slovenija postaja tudi gradbeno vedno močnejša država. Ne samo z vidika gospodarstva, vendar tudi z vidika udobja. Ljudje smo navajeni lastnih hiš, ne zgolj stanovanjskih blokov. Imeti lastno hišo je ljudem med prioritetami. Opaziti je vedno več modernejšega zavedanja pri novogradnjah. Ravne strehe so se v zadnjih letih začele precej bolj pogosto pojavljati kot so se v preteklosti. Pred kratkim se je na spletni strani Žurnal24 pojavil tudi članek, ki je namigoval, da bodo zelene strehe morda v prihodnosti postale predpisane po zakonu. Zemlja je dober izolator, ki bi se lahko uporabljal na vseh ravnih strehah na večjih stavbah kot na primer na nakupovalnih centrih, športnih dvoranah, halah in skladiščih. Menim, da bomo ta trend nadaljevali in ga tudi nadgrajevali, saj se je praksa ozelenitve ravnih streh prikazala kot odlična tudi v drugih evropskih državah, kot je na primer Francija. Veliko bi k temu za začetek lahko pripomogle tudi občine, na primer s subvencijami ali brezplačnimi svetovanji. Čeprav sedaj strehe še vedno v večini niso projektirane kot prostor, kjer se bi lahko zadrževali, bomo v prihodnosti začeli razmišljati tudi v tej smeri. V kolikor bodo šole in izobraževalne ustanove širile zavedanje o vseh spremembah pri gradnji ravnih streh, se jih bomo investitorji manj bali, hkrati pa bo tudi kreativnost večja in bolj cenjena.
Gradbeništvo je panoga, ki dovoljuje uporabo različnih idej. Ideje je potrebno razumeti, spreminjati, sprejemati. Tudi ravne strehe so dandanes nekaj, kar je bilo včasih morda nemogoče, potem prepovedano, kasneje smešno in danes moderno, v prihodnosti pa bo verjetno tudi zakonsko predpisano. Ko bom čez nekaj časa gledal in prebiral svoje diplomsko delo, bom zagotovo našel stvari, ki mi bodo dale ponovno misliti, vendar z drugačne perspektive. Ravne strehe so mi še vedno izziv, ki bi se ga rad lotil tudi sam. In kdo ve, morda je najboljša jutranja kava najbolj učinkovita v prvem nadstropju skozi kuhinjo na rosni zelenici ob vzhajajočem soncu…

 

Download full insight