Sistemi za upravljanje spletnih vsebin (CMS) so sistemi, ki omogočajo urejanje in vzdrževanje spletnih strani brez znanja označevalnega jezika HTML ali kakšnega drugega programskega jezika. Priljubljeni so tako med posamezniki kot tudi med podjetji, ki izdelujejo spletne strani. Ker lahko podjetja ali osebe sami urejajo vsebino, je to storjeno hitreje in ceneje kot če bi za to najeli strokovnjaka, zato je lahko ažurnost spletnih strani na višjem nivoju.
Namen diplomske naloge je predstavitev petih sistemov in uporabniku omogočiti lažjo izbiro med njimi. Vsakega izmed predstavljenih sistemov sem izbral glede na priljubljenost in razširjenost. Izbral sem brezplačne sisteme, ki temeljijo na programskem jeziku PHP ter podatkovni bazi MySQL.
Med opisovanjem sistemov predstavim zgodovino in osnovna dejstva o sistemih. Namestil sem jih na začasnem strežniku, opisal namestitveni postopek ter orodja, ki se skrivajo v administraciji. Za vsak sistem sem raziskal možnosti razširitve s pomočjo vtičnikov ali modulov ter preveril kako prilagodljivi so na grafičnem področju z oblikovnimi predlogami. Za zaključek sisteme med sabo primerjam in navedem njihove ključne prednosti ter slabosti.