Za zagotovitev kakovostnega, trajnega asfaltnega vozišča za optimalno udobno vožnjo uporabnikov cest je potrebno upoštevati različne dejavnike. Začne se že s samim projektiranjem ceste, kjer je potrebno izbrati ustrezne bituminizirane zmesi za določen namen uporabe. Nadaljuje se v tovarni asfalta, kjer se bituminizirana zmes proizvede. Za doseganje optimalne trajnosti ceste pa je potrebno izbrano bituminizirano zmes tudi kakovostno vgraditi. Pri vgradnji je zelo pomembno, da bituminizirano zmes pravilno zgostimo. Pomembno je, da sproti ob vgrajevanju na gradbišču spremljamo enakomernost in stopnjo zgoščenosti na še vroče vgrajene asfaltne plasti.
V ta namen se je do sedaj uporabljala nedestruktivna metoda za merjenje zgoščenosti z izotopsko sondo. Problematika te metode je predvsem v načinu delovanja izotopske sonde, ki deluje na principu odboja radioaktivnih žarkov. Zahteve zakonodaje za skladiščenje, prevoz in uporabo naprav, ki oddajajo ionizirajoče sevanje, so zelo stroge, delavci pa so zaradi varovanja zdravja podvrženi posebnemu zdravniškemu nadzoru.
Iz teh razlogov se je pojavila težnja po novi metodi merjenja zgoščenosti asfaltne plasti. Proizvajalci so tako razvili elektromagnetno sondo, ki deluje na principu dielektričnosti materialov. Za delo z elektromagnetno sondo ni potrebno nikakršnih dodatnih izobraževanj in dragih postopkov pridobivanja ustreznih dovoljenj. Zaradi drugačnega principa merjenja je delo tudi veliko lažje, hitrejše ter posledično tudi cenejše. Kljub nekaterim težavam so rezultati meritev z elektromagnetno sondo ob pravilni uporabi primerljivi z do sedaj poznanimi metodami za določanje zgoščenosti asfaltne plasti.