Zaradi rasti kupne moči potrošnikov se vrednost potrošnje prehrambenih artiklov absolutno veča. To pomeni tudi vse večje zahteve po kvantitativnem (v manjši meri) in kvalitativnem (v večji meri) povečanju standardov za varnost hrane v celotni strukturi gostinskih ter turističnih storitev.
HACCP omogoča navedene standarde preko varnosti in zadovoljstva potrošnikov, zmanjševanja stroškov, ohranitve ugleda ter z zagotavljanjem profita. HACCP kot preventivni sistem zagotavlja proizvodnjo in pripravo zdrave ter neoporečne hrane brez kemijskih, bioloških in fizikalnih dejavnikov tveganja.

jagode
Proizvodnja varne hrane v skladu s trenutnimi trendi v svetu ima cilj, da naj bo kvaliteta uporabljenih proizvodov in gotove hrane ključ, ki zagotavlja razmerje med vrednostjo ter denarjem in popolno zadovoljstvo ter varnost potrošnika/kupca.
Gostinska dejavnost je specifična v smislu zagotavljanja zdravstveno neoporečne hrane. V dinamiki procesov finalizacije proizvoda je izražena velika mera tveganja ravno zaradi velikega števila produktov in procesov, ki se izvajajo pri procesu priprave jedi ter stika hrane z opremo in površinami, ter konstantne prisotnosti zaposlenih, ki manipulirajo s hrano.
V primerjavi z industrijsko proizvodnjo hrane, kjer so zaposleni ljudje s primerno izobrazbo in kjer je delavcem v kontinuiranem procesu lažje spremljati parametre, ki zagotavljajo zdravstveno neoporečnost hrane, je v gostinstvu to težje. Zaradi priprave velikega števila različnih jedi v kratkem času je jasno, da je potrebna velika mera zbranosti in zavesti s strani zaposlenih, da ne pride do napak, ki bi imele kot posledico zdravstveno neustrezne oz. oporečne jedi.

fižol
Zato je v veliki meri uspešno uvajanje in izvajanje HACCP sistema odvisno od izobraževanja in motivacije samih zaposlenih, ki imajo stik s hrano. Biti morajo informirani o posledicah zdravstveno neustrezne hrane in potencialnih nevarnostih pri pripravi le-te tekom procesa. Pomembno je, da zaposleni razumejo, kaj je to HACCP sistem in ga nato tudi pravilno tolmačijo ter izvajajo. Vodstvo pa mora omogočiti potreben čas in sredstva za teoretično ter praktično izobraževanje, saj je namreč ravno nerazumevanje, nepravilno izvajanje monitoringa in vodenje dokumentacije največji problem.

 

Download full insight