Produkcija predstavitvenega filma podjetja X kot sredstva poslovne komunikacije

451

Video je vedno bolj prepoznavno orodje komuniciranja in pomembni dejavnik, s katerim se izraža poslanstvo, vizijo in filozofijo podjetja. Podjetje ga uporablja v svojem zunanjem in notranjem komuniciranju. Celostna grafična in komunikacijska podoba je narejena s ciljem, da blagovni znamki omogoči prepoznavnost, krepitev in, seveda, da bo tudi s svojo izraznostjo vzbudila vzgib za izbor in pozitivni odnos poslovnih partnerjev. V diplomski nalogi sem želel prikazati pomen videa v poslovni komunikaciji podjetja. S tem ciljem sem se lotil predstavitve konkretnega primera produkcije poslovnega filma.

 

Download full insight