Namen diplomskega dela je bil predstaviti proizvodnjo mednarodnega radijskega in
televizijskega signala in potek dela produkcijskih ekip na zimskih olimpijskih igrah v
Vancouvru 2010. Odgovornost za proizvodnjo mednarodnega signala prevzema organizacija
OBS, ki s svojim sistemom vodenja in izvedbenimi ekipami ter najeto najsodobnejšo
tehnologijo zagotovi brezhiben prenos signala do vseh imetnikov s pridobljenimi pravicami.
Podrobneje je predstavljen potek in organizacija dela, potrebna tehnična oprema in izvedbena
ekipa RTV SLO za proizvodnjo mednarodnega televizijskega signala tekmovanj v smučarskih
skokih.